Jako nejvíce problémové se ukazují případy prací, které se můžou svým charakterem vázat jak na oddíl 43, tak na oddíl 33 klasifikace CZ-CPA  a největší pozornost by se měla věnovat problematice subkategorie 43.22. Instalace topení, ventilace a klimatizace. Subkategorie 43.22 dle dostupných zdrojů zahrnuje instalaci klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení pro obydlí, počítačová centra, kanceláře a obchody včetně souvisejících trubních rozvodů, ale nezahrnuje instalace, opravy a údržbu průmyslových klimatizačních a chladících zařízení. Ty spadají do kategorie 33. Na základě provedené analýzy je možnost problematiku rozdělit do několika časových pásem.  viz: Problematika přenosu daňové povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty v české republice,Ekonom, Bratislava 2013, ISBN 987-80-225-3636-3