Od 1.1.2016 je novelizován zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. dle § 101c je plátcům daně nově ukládána povinnost podávat tvz. kontrolní hlášení. Hlášení nenahrazuje přiznání k DPH, ale dále nebude potřeba Výpis z evidence pro daňového účely dle § 92 zákona o DPH.