Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení je speciálním daňovým tvrzením, které vyplňuje plátce, pokud mu vznikne povinnost jej podat podle § 101c. Kontrolní hlášení nenahrazuje podání řádného daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení (§ 102). Kontrolní hlášení vychází především z evidence pro daňové…

DPH – kontrolní hlášení

Od 1.1.2016 je novelizován zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. dle § 101c je plátcům daně nově ukládána povinnost podávat tvz. kontrolní hlášení. Hlášení nenahrazuje přiznání k DPH, ale dále nebude potřeba Výpis z evidence pro daňového…