Pracující důchodci, kteří odešli do řádného důchodu v roce 2013 a dříve, budou mít nárok na daňovou vratku za rok 2014 v řádech tisícikorun. Nutností je podání vlastního daňového přiznání nebo požádání posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně.

Zaměstnanci pobírající k 1. lednu 2014 starobní důchod neměli nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 24.840 Kč za celý rok 2014. Na základě rozhodnutí Ústavního soudu z 30. července letošního roku však mají na základní slevu na poplatníka nárok všichni daňoví poplatníci. V prvních měsících letošního roku však zaměstnavatelé nemohli daňovou slevu uplatnit u pracujících důchodců, kteří k 1. lednu 2014 pobírali starobní důchod. Pracující důchodci tak zaplatili na zálohách dani z příjmu fyzických osob více než je jejich daňová povinnost. Aby byla daňová vratka finančním úřadem zaslána na požadovaný bankovní účet, tak je nutné podat daňové přiznání za rok 2014 nebo požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za rok 2014.